About the other me.

The PhD.

Brief CV

Marc Perelló-Sobrepere (Communications PhD) has been a professor at the Abat Oliba CEU University since 2010, the International University of Catalonia since 2013, the Autonomous University of Barcelona and the Johan Cruyff Institute since 2016, and at the EU Business School since 2019. He has conducted research stays at the City University of London and the University of Copenhagen. He has been invited to participate in important congresses of the University of Westminster, the University of Amsterdam, the University of the Atemajac Valley (UNIVA), or the Free University of Brussels, among others, and is a member of various national and international research groups , with more than a dozen peer-reviewed articles published. He is an active member of the UNESCO Chair "Peace, Solidarity and Intercultural Dialogue", directed by Dr. Carmen Parra. His areas of specialization are the new information and communication technologies (ICT), communication sciences, marketing, internet, politics, democracy and social movements. In parallel to his academic work, Prof. Perelló-Sobrepere has more than a decade of dedication to different projects, communication, press, advertising and marketing campaigns for several companies and agencies.

Breu CV

Marc Perelló-Sobrepere (Doctor en Comunicació per Blanquerna) és professor de la Universitat Abat Oliba CEU des de l'any 2010, de la Universitat Internacional de Catalunya des del 2013, de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Johan Cruyff Institute des del 2016, i de l'EU Business School des del 2019. Ha realitzat estades de recerca a la City University de Londres i a la Universitat de Copenhaguen. Ha estat convidat a participar en importants congressos de la Universitat de Westminster, la Universitat d'Amsterdam, la Universitat de la Vall d'Atemajac (UNIVA), o la Universitat Lliure de Brussel·les, entre d'altres, i és membre de diferents grups de recerca nacionals i internacionals , amb més d'una dotzena de peer-reviewed articles publicats. És membre actiu de la Càtedra UNESCO "Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural", que dirigeix ​​la Dra. Carmen Parra. Les seves àrees d'especialització són les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ciències de la comunicació, màrqueting, internet, política, democràcia i moviments socials. En paral·lel a la seva tasca acadèmica, el Prof. Perelló-Sobrepere compta amb més d'una dècada de dedicació a diferents projectes, campanyes de comunicació, premsa, publicitat i màrqueting per a diverses empreses i agències del sector.

Breve CV

Marc Perelló-Sobrepere. (Doctor en Comunicación por Blanquerna) es profesor de la Universidad Abat Oliba CEU desde el año 2010, de la Universitat Internacional de Catalunya desde el 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Johan Cruyff Institute desde el 2016, y de la EU Business School desde el 2019. Ha realizado estancias de investigación en la City University de Londres y en la Universidad de Copenhague. Ha sido invitado a participar en importantes congresos de la Universidad de Westminster, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), o la Universidad Libre de Bruselas, entre otras, y es miembro de distintos grupos de investigación nacionales e internacionales, con más de una docena de peer-reviewed artículos publicados. Es miembro activo de la Cátedra UNESCO "Paz, Solidaridad y Dialogo Intercultural", que dirige la Dra. Carmen Parra. Sus áreas de especialización son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ciencias de la comunicación, marketing, internet, política, democracia y movimientos sociales. En paralelo a su labor académica, el Prof. Perelló-Sobrepere cuenta con más de una década de dedicación a distintos proyectos, campañas de comunicación, prensa, publicidad y marketing para varias empresas y agencias del sector.

www.marcperello.cat

Using Format